+48 888 666 811

Polityka prywatności

Traktujemy Państwa dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z przepisami o ochronie danych.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator: Przedszkole niepubliczne „Kraina Uśmiechu” działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

  1. Informujemy, że Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Przedszkole niepubliczne „Kraina Uśmiechu”.
  2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie, przesłania oferty handlowej oraz w celu zawarcia umowy.
  3. Państwa dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania zgody.
  4. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania przeniesienia danych.
  5. Informujemy o prawie wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  6. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest za pomocą skrzynki mailowej pod adresem przedszkole@krainausmiechu.eu oraz pocztą na adresy: Przedszkole niepubliczne „Kraina Uśmiechu” ul. Górna 18, 71-218 Bezrzecze lub Przedszkole niepubliczne „Kraina Uśmiechu” ul. Różowa 8, 70-781 Szczecin.