+48 888 666 811

O Nas

MISJA „KRAINY UŚMIECHU”

Pragniemy by dzieci szczęśliwie szły przez życie i były gotowe na kolejne wyzwania. Chcemy zapewnić dzieciom dobry start w taki sposób by czuły się szczęśliwe i pewne siebie – stąd nasza nazwa: KRAINA UŚMIECHU.

NASZYM CELEM JEST:

  • Stworzenie dziecku atmosfery zapewniającej poczucie bezpieczeństwa, tak by dziecko czuło się kochane, akceptowane i szczęśliwe
  • Traktowanie dziecka z godnością, czułością, słuchanie i rozmawianie z nim w taki sposób, by wzmacniać w nim poczucie własnej wartości i wiary we własne możliwości w działaniu
  • Dostosowanie działań wspierających rozwój dziecka zgodnie z jego indywidualnym tempem
  • Budowanie w dziecku otwartości na pomysły i inspiracje płynące od innych osób, kultur oraz gotowości do szukania nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań
  • Wychowanie dziecka z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolnego do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli
  • Kształtowanie u dziecka świadomości emocjonalnej tak, aby ułatwić mu zrozumienie i akceptację własnych przeżyć emocjonalnych oraz zapanowanie nad zachowaniem w trakcie ich przeżywania
  • Rozwój u dzieci umiejętności społecznych poprzez efektywne współdziałanie w grupie
  • Świadome przygotowanie przestrzeni do dziecięcej zabawy w taki sposób, aby zachęcić dzieci do podejmowania twórczej działalności
  • Pozostawianie dzieciom czasu na swobodną zabawę kształcącą ich umiejętności społeczne
DSC-0044
DSC-0064
DSC-0055
DSC-0070
DSC-0067
DSC-0041